İş Makinesi Yağ Radyatörleri

Yüksek kapasiteli motorların zorunlu olarak soğutulması gereklidir kısmen su radyatörleri ile sağlanmaya çalışılan bu işlem yavaş yavaş yağ radyatörü sistemi kontrolüne geçiyor. Hatta herkes sistemin bir arada çalıştırıldığı soğutma sistemleri de bugün için başarılı bir şekilde kullanılıyor. Elbette yağ radyatörü sadece motorun sağlıklı çalışması açısından gerekli değildir. Aynı zamanda şanzıman sistemi de yine yağ soğutucusu sayesinde korunur ve verimli çalışması sağlanır. Bunun yanı sıra su radyatörü sisteminde soğutulan suyu yerine motordan gelen yağın soğutulması esasına dayanan bu cihaz keşfedilmeden önce motorla ilgili pek çok sorun yaşanıyordu. Dolayısıyla yağ radyatörü bugün için oldukça hızla yaygınlaşan bir sistemdir diyebiliriz.

Yağ Radyatörleri Aynı Zamanda Aşırı Soğumanın Önüne Geçiyor

Pek çok kişi yağ radyatörleri için sadece soğutmayı sağlayan bir sistem olduğunu düşünebilir. Fakat durum sanıldığı gibi değildir. Çünkü motor aynı zamanda sıcaktan olduğu kadar soğuktan da korunmak zorundadır. Dolayısıyla yağ radyatörü bu dengeyi sağlıyor demek daha doğru bir ifade olacaktır. Eğer bu denge sağlanmamış olsaydı yağ akışkanlığı da bir sorun teşkil edecekti. Tabii yağın referans ısı değerleri korunurken sürücü tarafından seçilen motor yağının da gayet önemli bir faktör olduğunu hemen vurgulayalım.